Post Teknisk Fællesklub
Faglig fællesklub for ansatte mekanikere, montører, kontorbetjente, postarbejdere samt ansatte på særlige vilkår

Velkommen til Post Teknisk Fællesklub


Du har fundet hjemmesiden for Post Teknisk Fællesklub

Post Teknisk Fællesklub er en faglig fællesklub i Post Danmark for ansatte mekanikere, montører, kontorbetjente, postarbejdere, samt ansatte på særlige vilkår.


Godt arbejde


Løn- og arbejdsforhold skal være i orden, for at vi kan leverer godt arbejde !


Vi bliver ikke rigere af et lønræs mod bunden


3F sætter fokus på et godt arbejde og der er brug for din hjælp!

Protokol 2016


Billeder fra generalforsamling 2016


Klik her...


Danmarks Anker


Anker - en faglig og politisk fighter, der nåede til tops i ...

Ordinær generalforsamling i Post Teknisk Fællesklub


Mødet finder sted Lørdag den 25. marts 2016 Kl. 12:00

Bavnevangen 45, 2700 Brønshøj


Dagsorden:


1) Generalforsamlingens åbning

2) Valg af dirigent

3) Valg af referent

4) Godkendelse af forretningsorden

5) Valg af stemmetællere

6) Fællesklub Bestyrelsens beretning Faglig sekretær Michael Frid giver orientering om PostNord              

7) Orientering fra lokal klubberne

8) Fællesklubbens regnskab og budget

9) Indkomne forslag

Valg ifølge vedtægter:

10) Valg af ny tillidsrepræsentant i ENG

11) Valg af Kasserer Preben Rasmussen modtager genvalg

11) Valg af revisor Jørgen Korn modtager genvalg

12) Eventuelt

13) Generalforsamlingens afslutning


Ved punkt 10 skal der afleveres en seddel med opstilling af kandidat til valg i ENG som skal være underskrevet af en stiller og kandidat.Der vil efter generalforsamlingen bliver serveret:


En let anretning og lidt koldt til ganen.

så tilmelding er nødvendig senest 22/03-2017


Vi vil meget gerne anmode dig om at sende en mail med email adresse og tel. Nr. på sisajoca@webspeed.dk eller på tlf.: 5133 7193På Bestyrelsens vegne

Preben Rasmussen og Lisbeth Møller